Obama dropper planene om rakettskjold

President Barack Obama skrinlegger sansynligvis planene om rakettskjold i Europa. Årsaken skal være at utviklingen i Iran ikke gjør et rakettskjold nødvendig. Nyheten blir tatt godt i mot i Russland, som lenge så rakettskjoldplanene som en direkte trussel mot egen sikkerhet. 

Kritikerne av rakettskjoldet har hele tiden hevdet at det ikke var en økt fare for missilangrep fra fiendtlige stater mot Europa. Bygging av et rakettskjold ville derimot ført til et nytt opprustningskappløp og satt arbeidet for ikke-spredning og nedrustning i fare.

Les mer om saken i Wall Street Journal.

Reklamer

1 kommentar

Filed under 1

Motstand bak burkaen

Kvinners deltakelse og innflytelse er avgjørende for fred og forsoning i Afghansitan. Anne Bitsch i FOKUS var i Afghanistan tidligere i år og skriver om viljen til endring hos kvinner.

Les også rapport fra FN Silence is violence. Den tar opp hvordan vold mot kvinner er et hinder for deres deltagelse i det offentlige liv, og hvordan seksualisert vold preger kvinners hverdag og tilgang på rettssikkerhet i lys av æresbegreper, tabu og familietvisteløsninger.

En ny strategi for Afghanistan må være forankret i FN-resolusjon 1325, og ha en uttalt plan for hvordan kvinner skal delta i fredsprosessene. Den nye rødgrønne regjeringen må gå i front for å inkludere kvinner i både fredsprosessen og i oppbygging av landet.

1 kommentar

Filed under Afghanistan

Rødgrønn utenrikspolitikk avhenger av SV

Din stemme avgjør om det blir rødgrønt i dag. SV er jokeren som kan sikre fortsatt rødgrønn regjering, og som sikrer en selvstendig og uredd utenrikspolitikk. Godt valg!

Legg igjen en kommentar

Filed under Sosialistisk Venstreparti, Utenrikspolitikk, Utviklingspolitikk og bistand, Valg 2009

Høyresidens utenriks på autopilot

Stor spenning før mandag om det blir rødgrønt eller borgerlig flertall. Uansett hvor (u)hjertelig Siv og Erna klemmer vil borgerlig flertall bli dominert av Frp og H. Det betyr utenrikspolitikk på autopilot. En uselvstendig og svak utenrikspolitikk er ikke bare et problem for Norge, men vil også bidra til å gjøre verden mer utrygg.

SV lanserte i sommer en rapport om hvordan politikken blir med H og Frp. Både erfaringer fra stemmegivning i Stortinget samt formuleringer i arbeidsprogrammene tilsier at FrP og Høyre vil sette allianselojalitet og militarisering foran nedrustning. Det betyr økt utrygghet for den enkelte, og at Norge får en mindre selvstendig utenrikspolitikk.

Legg igjen en kommentar

Filed under Nedrustning, Sosialistisk Venstreparti, Utenrikspolitikk, Valg 2009

SV vinner bistandskampen!

Budsjettlekkasje fra byråkratiet i UD: Bistanden blir på 1,08% av BNI i budsjettet for 2009.

Legg igjen en kommentar

Filed under Sosialistisk Venstreparti, Utviklingspolitikk og bistand

Obamas kamp for helsereform

Obama advarer om at amerikanske borgere vil dø hvis ikke landets politikere klarer å få vedtatt en reform av helsevesenet. Talen blir beskrevet som en av presidentens viktigste – noensinne, skriver db.no. Se utskriftsversjon.

Legg igjen en kommentar

Filed under 1

Halvparten av de drepte på Gaza var sivile

Den israelske menneskerettsorganisasjonen B’Tselem la onsdag fram en detaljert rapport om den israelske militæroffensiven, der de dokumenterer at 1.387 palestinere ble drept, skriver vg.no

773 av disse var ubevæpnede sivile som ikke deltok i kamphandlinger, og av disse var 252 av dem barn under 16 år, slår rapporten fast.

1 kommentar

Filed under Midtøsten