Obama dropper planene om rakettskjold

President Barack Obama skrinlegger sansynligvis planene om rakettskjold i Europa. Årsaken skal være at utviklingen i Iran ikke gjør et rakettskjold nødvendig. Nyheten blir tatt godt i mot i Russland, som lenge så rakettskjoldplanene som en direkte trussel mot egen sikkerhet. 

Kritikerne av rakettskjoldet har hele tiden hevdet at det ikke var en økt fare for missilangrep fra fiendtlige stater mot Europa. Bygging av et rakettskjold ville derimot ført til et nytt opprustningskappløp og satt arbeidet for ikke-spredning og nedrustning i fare.

Les mer om saken i Wall Street Journal.

Reklame

1 kommentar

Filed under 1

Motstand bak burkaen

Kvinners deltakelse og innflytelse er avgjørende for fred og forsoning i Afghansitan. Anne Bitsch i FOKUS var i Afghanistan tidligere i år og skriver om viljen til endring hos kvinner.

Les også rapport fra FN Silence is violence. Den tar opp hvordan vold mot kvinner er et hinder for deres deltagelse i det offentlige liv, og hvordan seksualisert vold preger kvinners hverdag og tilgang på rettssikkerhet i lys av æresbegreper, tabu og familietvisteløsninger.

En ny strategi for Afghanistan må være forankret i FN-resolusjon 1325, og ha en uttalt plan for hvordan kvinner skal delta i fredsprosessene. Den nye rødgrønne regjeringen må gå i front for å inkludere kvinner i både fredsprosessen og i oppbygging av landet.

1 kommentar

Filed under Afghanistan

Rødgrønn utenrikspolitikk avhenger av SV

Din stemme avgjør om det blir rødgrønt i dag. SV er jokeren som kan sikre fortsatt rødgrønn regjering, og som sikrer en selvstendig og uredd utenrikspolitikk. Godt valg!

Legg igjen en kommentar

Filed under Sosialistisk Venstreparti, Utenrikspolitikk, Utviklingspolitikk og bistand, Valg 2009

Høyresidens utenriks på autopilot

Stor spenning før mandag om det blir rødgrønt eller borgerlig flertall. Uansett hvor (u)hjertelig Siv og Erna klemmer vil borgerlig flertall bli dominert av Frp og H. Det betyr utenrikspolitikk på autopilot. En uselvstendig og svak utenrikspolitikk er ikke bare et problem for Norge, men vil også bidra til å gjøre verden mer utrygg.

SV lanserte i sommer en rapport om hvordan politikken blir med H og Frp. Både erfaringer fra stemmegivning i Stortinget samt formuleringer i arbeidsprogrammene tilsier at FrP og Høyre vil sette allianselojalitet og militarisering foran nedrustning. Det betyr økt utrygghet for den enkelte, og at Norge får en mindre selvstendig utenrikspolitikk.

Legg igjen en kommentar

Filed under Nedrustning, Sosialistisk Venstreparti, Utenrikspolitikk, Valg 2009

SV vinner bistandskampen!

Budsjettlekkasje fra byråkratiet i UD: Bistanden blir på 1,08% av BNI i budsjettet for 2009.

Legg igjen en kommentar

Filed under Sosialistisk Venstreparti, Utviklingspolitikk og bistand

Obamas kamp for helsereform

Obama advarer om at amerikanske borgere vil dø hvis ikke landets politikere klarer å få vedtatt en reform av helsevesenet. Talen blir beskrevet som en av presidentens viktigste – noensinne, skriver db.no. Se utskriftsversjon.

Legg igjen en kommentar

Filed under 1

Halvparten av de drepte på Gaza var sivile

Den israelske menneskerettsorganisasjonen B’Tselem la onsdag fram en detaljert rapport om den israelske militæroffensiven, der de dokumenterer at 1.387 palestinere ble drept, skriver vg.no

773 av disse var ubevæpnede sivile som ikke deltok i kamphandlinger, og av disse var 252 av dem barn under 16 år, slår rapporten fast.

1 kommentar

Filed under Midtøsten

Sikre samfunnsansvar hos finans og næringsliv

Det er et politisk mål å få etablert et globalt, bindende regelverk for finans og næringsliv. Inntil dette er på plass bør Norge etablere et norsk ombud for finans- og næringslivsetikk, og styrke det nasjonale kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, mener Gunhild Ørstavik fra FORUM.

Et ombud for finans og næringslivsetikk er uavhengig, har den nødvendige distanse til aktuelle aktører innenfor næringslivet, sivilsamfunn og skiftende regjeringer. Ombudet vil kunne sette i gang etterforskning og motta klagesaker, og må ha innsynshjemmel i dokumenter som er konfidensielle.

Den eneste mekanismen vi har per i dag for å behandle klagesaker mot norske selskaper er det nasjonale kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Dette trepartsorganet har ingen erstatnings- eller sanksjonsmyndighet, og det er nødvendig å foreta vesentlige endringer for å få et effektivt og troverdig instrument. For det første må organet flyttes vekk fra UDs seksjon for næringsfremme og over til uavhengige fagpersoner innenfor miljø og menneskerettigheter. For å ha den nødvendige tilliten må kontaktpunktet ha avstand til politiske myndigheter som representerer statlig eierskap og forvalter næringslivsstøtte.

Kontaktpunktet må videre ha en balansert sammensetning, ressurser til gjennomføre nødvendige undersøkelser og politisk mot til å komme med klare konklusjoner. Dersom hensikten med mekanismen skal oppnås, nemlig å stimulere et styrket samfunnsansvar hos finans- og næringsliv, må ledelsen ved selskapets hovedkontor ansvarliggjøres i klagebehandlingen.

Gunhild Ørstavik, Forum for utvikling og miljø (FORUM)

Se også kronikk fra Norges Naturvernforbund, Fellesforbundet og Forum for utvikling og miljø, publisert i Ny Tid

Legg igjen en kommentar

Filed under Handel og investeringer, Valg 2009

Demokratiske krigere?

Jeg tenkte ikke så mye over at det var mennesker da jeg skjøt dem. Det var dem eller oss.

Forsvaret arrangerer utstilling og debatt om norsk deltakelse i Afghanistan. For deg som bor i Oslo er det debatt i dag på Litteraturhuset kl. 16.

Stadig flere etterlyser mer debatt om norsk deltakelse i Afghanistan. Se f.eks. Aftenposten.

– De internasjonale styrkene gjør vondt verre og bør trekkes ut av Afghanistan så raskt som mulig, sier den afghanske parlamentarikeren Malalai Joya til Klassekampen i dag.

I går ble Karzai annonsert som vinner av valget i Afghanistan. Samtidig vil den FN-støttende valgkommisjon ha omtelling pga mistanke om valgjuks.

Legg igjen en kommentar

Filed under Afghanistan

Norge sponser krig

Vi er mange som ikke vil betale for mer våpenbruk, bombing og dreping, sier Susanne Urban fra IKFF til utenriksbloggen. 

Norge er blant verdens ti største våpeneksportører målt etter verdi per innbygger. Norges eksport av våpen har blitt tredoblet i løpet av de siste årene. I Norge er det flere sysselsatte i våpenindustrien (ca 5000) enn f.eks. i arkitektbransjen. Så lenge folk flest stilltiende godtar dette, er vi alle medskyldige i våpenkappløpet.
 
Hvorfor skal Norge være med på en våpenkarusell som ødelegger kloden og vår framtid? Hvilket scenarium ser militære og politikere egentlig for seg, når de ønsker at Norges største investering noensinne skal gå til et femtitalls jagerfly? Hvordan skal disse kampflyene brukes?  ”Vi har en lang kyst å forsvare” – med bombefly? Når vi ikke tar oss råd til effektiv oljesøl-beredskap engang?? 
 
Verdens totale militærutgifter har vokst med 45% de siste 10 årene, og denne ressurssløsingen er et hinder for å realisere FNs tusenårsmål.  Verdens militærforbruk i 2007 var på over 1300 milliarder US-dollar. Til sammenligning var FNs budsjett samme år 1,9 milliarder USD. Med andre ord kunne det militære forbruket drevet FN i mer enn 600 år!
 
Vi vil at ”vår” andel av penger som nå går til militær virksomhet heller overføres til fredskapende tiltak, konstruktivt, krigsforebyggende arbeide og ikkemilitær sikkerhet. Godt skolerte fredsmeglere kan bidra til forhandlingsrunder der gjensidige kompromisser vil gjøre alle parter til vinnere. Det finnes alternative tenkemåter og ikkevoldelige strategier – og de må læres, diskuteres, utredes og utvikles videre. Derfor arbeider Norges Fredslag for utredning av en lov som tillater økonomisk militærnekting og finansiering av et fredsdirektorat.
 
Susanne Urban, IKFF – Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet avd.Bergen

Legg igjen en kommentar

Filed under Nedrustning, Valg 2009, Våpeneksport